Free Class

Free class je určena pro "samostudium". Studio je v té době otevřeno každému, kdo si chce sám vyzkoušet cviky na tyči. Lekce není vedena lektorkou, ta je přítomna pouze jako dohled. Free class je náhradou pro všechny, kteří nemohou mít tyč doma a chtějí si vyzkoušet něco nad rámec lekcí, či si pouze zopakovat oblíbené cviky.