Hardcore

Lekce zaměřená na intenzivní aerobní a anaerobní trénink a posílení svalů celého těla, zvýšení funkční síly a vytrvalosti. Jedná se o cvičení bez tyče, s vlastní vahou těla nebo s pomůckami. Lekce je logicky navržena tak, aby komplexně zatížila různé svalové skupiny. Pravidelné cvičení vede k rovnoměrnému zpevnění těla, spalování tuku a růstu svalové hmoty. Cvičení probíhá formou HIIT (high intensity interval training) nebo formou tzv. time challenge, kdy se v určitém časovém úseku snažíme o co nejvyšší počet opakování dané kombinace cviků za dodržení správné techniky. Vždy je nutné mít s sebou sportovní boty a ručník.